skip to Main Content
  حمایت
گزارش سفر چابهار؛ بخش اول: روستای کرمبل خداداد

گزارش سفر چابهار؛ بخش اول: روستای کرمبل خداداد

زمان سفر ۲۳ الی ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱
اهداف این سفر بررسی وضع موجود گروه‌های خودیار و خانه‌های هدی در قالب پنج آیتم، عارضه‌یابی و برنامه‌ریزی بصورت مشارکتی جهت تقویت فرآیندهای توان‌افزایی و بهبود فعالیت‌های این گروه‌ها بود.

توسعه جامعه محلی

توان افزایی زنان

.روستای کرمبل خداداد در دهستان نگور، در بخش مرکزی شهرستان دشتیاری دارای حدودا ۱۰۰ خانوار با ۵۰۰ نفر جمعیت در ۶۲ کلیومتری چابهار
.بنیاد در این روستان با ۲۸ نفر از زنان ساکن روستا در قالب دو گروه خودیار تعامل دارد. این افراد به همراه گروه‌های خودیار شهر نگور که در ۳ کیلومتری خود قرار دارد یک نهاد خانه هدی را تشکیل داده اند و در کل فرآیندهای توان‌افزایی باهم در تعامل هستند.
.فعالیت اصلی این افراد در قالب گروه خودیار در فرآیند توان‌افزایی اقتصادی و اجتماعی در قالب صندوق پس انداز خرد و سوزن‌دوزی است و برای فروش محصولات خود بیشتر از طریق خانه هدی نگور اقدام می‌کنند.
.همراهی با این افراد در دوران کرونا بیشتر از طریق تسهیلگر محلی و ارتباطات مجازی بوده است. این سفر اولین سفر تیم پروژه توسعه خانه‌های هدی از بنیاد پس از کرونا بود.
.اهداف این سفر بررسی وضع موجود در قالب پنج آیتم، عارضه‌یابی و برنامه‌ریزی بصورت مشارکتی جهت تقویت فرآیندهای توان‌افزایی و توسعه فعالیت‌های این گروه‌ها بود.
.در ۱۵ ماه گذشته فعالیت‌های منسجم‌تری را از طرف این گروه شاهد بوده‌ایم و متناسب با گفتگوهایی که با اعضای این گروه‌ها در روستای کرمبل خداداد برنامه‌ریزی مناسبی به جهت حل مسائل و توسعه فعالیت‌ها انجام شد.

توسعه جامعه محلی

توانافزایی زنان