skip to Main Content

توان افزایی جوانان مستعد و دارای ایده

توان افزایی جوانان مستعد و دارای ایده

یکی از مهمترین معضلات جامعه کنونی ایران وجود بیکاری گسترده در میان جوانان است معضلی که زمینه ساز ایجاد آسیبهای اجتماعی و گسترش حس نا امیدی و بی اعتمادی این قشر میشود.

از سوی دیگر جوانان مستعد و علاقمند بسیاری در کشور به خصوص مناطق کمتر توسعه یافته هستند که دارای ایدههایی جهت راه اندازی کسب و کار میباشند اما به دلایلی همچون عدم دسترسی به منابع آموزشی، اطلاعات ، مشاورههای تخصصی و کمبود تسهیلات از پروراندن ایده خود و ایجاد کسب و کار باز میمانند یا در صورت ایجاد کار با مشکلات فراوان و بعضا شکست و سرخوردگی مواجه میشوند.بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به عنوان یک سازمان مردم نهاد تخصصی در این حوزه، برآن شد برای حل چنین معضلاتی در جامعه جوانان، “طرح توان افزائی جوانان با رویکرد کسب وکار و کارآفرینی” را طراحی و اجرا کند.

این طرح رویکردی عملی برای ترویج کسب و کار و کارآفرینی در میان دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی بومی و نیز مهارت آموزان فنی و حرفهای دارد و با ‌فرض ضرورت کسب مهارت‌های لازم توسط این افراد برای ورود به بازار کسب و کار و نیز با اتکا به تجارب چندساله بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در شهرهای مختلف طراحی و اجرا شده است. طرح توانافزائی جوانان متقاضیان را ترغیب می‌کند تا با استفاده از مهارت‌های لازم ایدههای خود را در عمل تحقق بخشند و راهکار‌های مناسب تبدیل آنها را به محصولاتی جهت عرضه به بازار بیابند.

بنیاد به عنوان یک سازمان مردم نهاد سعی میکند علاوه بر ارائه آموزشها و مشاوره های تخصصی کسب وکار شبکه ای را برای کمک به ایجاد کسب و کار های جوانان ایجاد کند شبکهای که متشکل از دولت، بخشهای خصوصی دغدغه مند و سازمان های مردم نهاد است.

شرح پروژه

 • ترغیب جوانان برای ارائه ایدههای نو در مسیر کسب و کار و کارآفرینی
 • کشف استعداد و پرورش ایدههای نو و کارآفرینانه جوانان
 • کمک به ایجاد کسب و کارهای جدید توسط جوانان مستعد خویش فرمایی
 • کمک به توسعه کسب و کارهای نوپای جوانان
 • کمک به نهادینه سازی ترویج و توسعه کسب و کار و کارآفرینی از طریق توانمند سازی نهادهای مدنی و بومی مرتبط

اهداف پروژه

 • جوانان علاقمند به خویش فرمائی
 • جوانان دارای ایده های کسب و کار
 • جوانان صاحبان کسب و کارهای نو پا

جامعه هدف

مراحل انجام طرح جوانان به شرح زیر است:

مراحل انجام طرح

لازم به ذکر است طرح توان افزائی جوانان با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی از سال ۱۳۹۰ در استان های کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و تهران اجرا شده است. و طی این ۷ سال بنیاد سعی نموده است با توجه به تجربیات به دست آمده و دانش روز طرح را به روز رسانی وکارآمد نماید .
بر اساس تجربیات این هفت سال، بنیاد از زمستان سال گذشته فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من را برای ۳۱ استان کشور با هدف شناسایی استعدادهای جوانان علاقمند آغاز کرده است.
در فاز اول طرح ملی مسیر کسب و کار من که به صورت سمینار سه روزه برگزار شد جوانان علاقمند به کسب و کار هر استان با مباحث کارآفرینی، کسب و کار و نقشه راه  و تجارب کارآفرینان بومی آشنا شدند و از طریق مصاحبههای فردی و تمرین کار گروهی توانمندیها و علایق خود را محک زدند.در حال حاضر حدود ۷۰۰ جوان مستعد و دارای ایده در کل کشور از طریق فاز اول شناسایی شدند، در فاز دوم این طرح، جوانان شناسایی شده آموزشها و مشاورههای تخصصیتر خواهند دید و برای ورود به بازار کسب و کار و عملیاتی کردن ایدههای خود آماده میشوند.

سابقه طرح

 • آشنایی بیش از ۲ هزار جوان مستعد از سراسر کشور با موضوع کسب و کار و کارآفرینی از سال ۱۳۹۰ تا کنون
 • کمک به ایجاد و توسعه کسب و کار ۲۰ جوان مستعد و علاقمند
 • کمک به ایجاد اشتغال حداقل ۵۰ نفر در شهرهای آبادان و خرمشهر

جامعه پر نیاز کنونی ایران و شرایط خاص و حساس قشر جوان به خصوص در حوزه کار و اشتغال، دولت، بخش خصوصی،کارآفرینان و سازمان های مردم نهاد را بر آن میدارد تا با اجرای برنامههایی زمینه را برای فعالیت مولد و ایجاد حس امید و بالندگی در قشر جوانان طراحی و اجرا کنند در این مسیر هر یک از این حوزهها نقش و وظایفی را بر عهده دارند، بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به عنوان یک سازمان مردم نهاد وظیفه و سئولیت اجتماعی خود را ترویج موضوع کسب و کار و کارآفرینی و فعالیت مولد و ارائه آموزش و مشاوره و کمک به جوانان مستعد برای ایجاد کسب و کار میداند اما وجود مسائل پیچیده در حوزه اشتغال ایجاب میکند دولت و بخش خصوصی نیز وارد میدان شوند و ضلعهای دیگر حل مساله را تشکیل دهند.
تجربه چندین ساله بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان نشان داده است که تمام بخشهای جامعه به خصوص بخش خصوصی و کارآفرینان میتوانند نقش بسیار مهمی را در حمایت و توسعه کسب و کارهای جوانان ایفا نمایند.

نتایج طرح

همکاران پروژه