skip to Main Content

اتاق کارآفرینی مدارس

اتاق کارآفرینی مدارس

«طرح اتاق کارآفرینی مدارس» به دنبال آموزش و ترویج کارآفرینی با رویکرد عملی در مدارس است و در قالب آن برنامههای مختلف ترویجی، آموزشی و مشاورهای در مدارس اجرا میشود. این طرح نگرش کارآفرینانه را در بین جامعه دانشآموزی ترویج میدهد تا دانشآموزان این نکته را فرا گیرند که در هر مرحله از آموزش باید به دنبال این باشند که ایدههای خلاقانهای را برای راه اندازی کسب و کار در ذهن داشته باشند. برای اجرای طرح پس از انتخاب مدرسه در صورتی که معلم علاقمند به موضوع باشد مسئولیت اجرای طرح را عهده دار میشود در غیر این صورت از یک تسهیلگر یا مدرس کارآفرینی بومی استفاده میشود. معلم یا تسهیلگر باید دوره آموزشی و توجیهی طرح را شرکت کند.

دانش آموزان با تسهیلگری و همراهی معلم یا تسهیلگر، در برنامه های ترویجی مثل آشنایی با کارآفرینان، مسابقه با موضوع کارآفرینی، پخش فیلم و… نسبت به موضوع کارآفرینی و کسب وکار علاقمند و دغدغه مند شده و آگاهی عمومیشان افزایش پیدا میکند، همزمان تعداد ۳۰ دانش آموز علاقمند از هر مدرسه شناسایی و آموزشهای کارآفرینی و کسب و کار را با زبان ساده فرا میگیرند، یکی از آموزشهای مهم این طرح شرکت در رویداد طراحی مدل تمرین کسب و کار دانشآموزی است که دانشآموزان در آن در قالب تیمهای کسب وکار ایده پردازی میکنند. فعالیتهای ترویجی و آموزشها توسط معلمان یا تسهیلگران آموزش دیده ارائه می شود.

 

در ادامه هر تیم باید با کمک مشاوران، ایدههای خود را عملی کند یعنی محصولات و خدماتی را تولید، قیمت گذاری، بسته بندی، برند گذاری و تبلیغ نموده و در نمایشگاه کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزان ارائه دهد. این طرح به گونهای طراحی شده است که دانش‌آموزان بخشهای مختلف فرایند کسب و کار و کارآفرینی را تمرین میکنند و به نوعی آموزش عملی کارآفرینی محسوب میشود.

بنیاد برای اجرای طرح در سالهای اخیر از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد محلی استفاده میکند و با انتقال محتوای طرح به سمن محلی سعی دارد به صورت مشترک طرح را در جامعه محلی اجرا کند. بنیاد در این روش نقش آموزش و پشتیبانی و انتقال محتوا و سمن محلی نقش اجرا و پیگیری موضوع را را برعهده دارد.

شرح پروژه

ترویج و آموزش کارآفرینی در بین دانشآموزان مدارس دوره متوسطه به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرینی در مدارس و ترغیب برخی از دانش آموزان مستعد برای ورود به فرآیند کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید در مسیر حرفهای شان در آینده

اهداف

 • دانش آموزان دوره متوسطه (۱۰۰۰نفر) در ۱۰۰ مدرسه
 • معلمان، هنرجویان و کادر آموزشی مدرسه (۱۰۰ نفر)
 • والدین دانش آموزان

جامعه هدف

طرح اتاق کارافرینی مدارس برای اولین بار در ۲ مدرسه شهرستان قائن در سال ۸۹ آغاز شد و تا سال ۹۶ در ۴۱ مدرسه اجرا شده است. اجرای طرح در سال های اخیر دستاورد های زیر را داشته است:

 • تدوین مدلی برای ترویج و آموزش کارآفرینی در مدارس جهت ارائه به مدارس و سمن ها
 • کسب مجوز وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۶ برای اجرای طرح
 • نهادینه سازی اجرای طرح در دو شهر قائن و زاهدان با همراهی دو سازمان مردم نهاد محلی
 • آموزش ۷۰ معلم و شناسایی ۶ معلم همراه و علاقمند مروج کارآفرینی در مدرسه
 • آموزش اولیه و مقدماتی ۶۷۲ دانش آموز
 • شناسایی ۷۵ دانش آموز مستعد کسب و کار و کارآفرینی
 • تاثیر گذاری در راه اندازی ۳۲ کسب و کار خانگی توسط فارغ التحصیلان طرح
 • تاثیر گذاری در راه اندازی ۱۷ کسب و کار مستقل توسط فارغ التحصیلان طرح

سابقه طرح

برخی از نتایج مهم طرح اتاق کارآفرینی مدارس برای دانش آموزان، معلمان و والدین برای سال ۹۷

خروجی‌هادستاوردها
ایجاد جو کارآفرینی با تبلیغات محیطی در ۱۰۰ مدرسه و برگزاری ۴ عنوان مسابقهآگاهی عمومی حداقل ۳۰ درصد دانش آموزان به کارآفرینی و کسب و کار از طریق فعالیت های ترویجی افزایش پیدا میکند
آشنایی اولیه ۳۰ درصد دانش آموزان با فضای کسب و کار با بازدید از کسب و کار ها و بازارانگیزه و علاقه دانش آموزان منتخب و مستعد نسبت به پیگیری یادگیری در زمینه کارآفرینی بیشتر شود
آشنایی ۱۰۰ معلم با نحوه ترویج کارآفرینی در مدارسشناسایی ۳۰۰ دانش آموز علاقمند و مستعد کارآفرینی
آموزش ۳۰۰۰ دانش آموز و افزایش سواد کارآفرینی آنهاحداقل یک معلم رابط در هر شهر به صورت جدی مروج کارآفرینی شود
آشنایی ۱۰۰ معلم از هر مدرسه با روش های عملی تدریس و آموزش کارآفرینی با ۳۰ ساعت آموزشاکثریت دانش آموزان منتخب و مستعد با کلیات مسیر راهاندازی یک کسب و کار آشنا شوند
راه اندازی اتاق کارآفرینی مدارس در ۵۰ درصد مدارسی که فضا دارند.حداقل ۵۰ درصد معلمان آموزش دیده توانمندی های لازم برای تدریس کارآفرینی را پیدا کنند
فراهم کردن فرصت تمرین مهارت های کسب و کار برای ۳۰ دانش آموز از هر مدرسهحداقل ۳۰درصد از والدین دانش آموزان علاقمند و منتخب نسبت به اهمیت آموزش کارآفرینی و کسب و کار در نوجوانی توجیه شوند و آینده حرفه ای فرزندشان را در این زمینه ببینند
آشنایی با طرح و اهمیت ان برای ۳۰درصد والدین دانشآموزان

 

 • تعدادی از دانش آموزان مستعدی که این طرح را با موفقیت گذرانده اند بعد از پایان تحصیلات مدرسه ای یا دانشگاهی احتمال اینکه در راه اندازی یک کسب و کار موفق شوند بیشتر خواهد بود
 • آموزش عملی و هدفمند کارآفرینی یکی از برنامه های مدرسه باشد و فعالیت هایی در این زمینه به صورت مستمر در مدرسه اجرا می شود

نتایج طرح

همکاران پروژه