skip to Main Content

بنیاد توسعه کارآفرینی در یک نگاه

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان سازمانی مردم‌نهاد، مستقل، و غیرانتفاعی است که از سال ۱۳۸۴ با هدف نهادسازی و ترویج و توسعه کارآفرینی در بین نوجوانان، جوانان و زنان و سازمان‌های مردم نهاد در گستره جغرافیایی ایران با اولویت ترجیحی مناطق برخوردار (به خصوص سیستان و بلوچستان، خوزستان، و خراسان جنوبی) فعالیت می‌کند. رویکردهای کلیدی بنیاد برای انجام این ماموریت توانمندسازی، تسهیل‌گری و حمایت‌گری است. بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان برای تحقق این ماموریت از طریق آموزش، پژوهش، مشاوره و ترویج عمل می‌کند

باهم، به خلق جمعی زندگی امیدوار باشیم،

به پیشواز آینده می‌رویم.

درباره بنیاد

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به عنوان یک سازمان مردم نهاد با شماره ثبت ۱۹۰۱۶ فعالیت‌های خود را از آبان ۱۳۸۴ آغاز نمود.
از ابتدای راه، بنیاد توسعه کارآفرینی باور داشت که تقویت ارزش‌های مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی در سطح ملی ضرورت دارد. به همین دلیل با وجود شرایط پرچالش کنونی، توان‌افزائی جوانان با رویکرد کسب و کار وکارآفرینی را هدف خود قرار داد.
هدف اصلی این بنیاد توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه جوانان و زنان با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته است.
بنیاد سعی می‌کند از طریق تعریف فعالیت‌های ترویجی،آموزشی،مشاوره ‌ای و پژوهشی به جوانان و زنان کمک کند فرصت‌های پیرامون‌شان را کشف کنند، استعدادها و تمایلات خود را دریابند به ایده‌های جدید بیندیشند، ظرفیت‌های خود را توسعه دهند و بالاخره در مسیری گام بردارند که زندگی خود را در آینده‌ای نزدیک و یا کمی دورتر در عرصه کسب و کار و کارآفرینی جستجو کنند.
بنیاد در طی سال ها فعالیت‌های خود در این مسیر موفق به کسب مقام مشورتی سازمان ملل نیز شد مقامی که به بنیاد این امکان را می‌دهد که در زمینه‌های کسب و کار وکارآفرینی مورد مشورت این سازمان قرار گیرد.

تاریخچه بنیاد

ماموریت بنیاد، ترویج و توسعه کارآفرینی در بین نوجوانان، جوانان و زنان و سازمان‌های مردم نهاد در گستره جغرافیایی ایران با اولویت ترجیحی مناطق کمتر توسعه یافته کشور است. رویکردهای کلیدی بنیاد برای انجام این ماموریت توانمندسازی، تسهیلگری و حمایتگری است.
هدف اصلی بنیاد نیز توسعه فعالیت مولد در بین جامعه زنان و جوانان از طریق ترویج کسب و کار و کارآفرینی است.

اهداف و ماموریت بنیاد

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به عنوان یک سازمان مردم نهاد تخصصی در حوزه کارآفرینی، فعالیت‌های خود را در سه حوزه متمرکز کرده‌است و انجام پژوهش و فعالیت‌های ترویجی زیر بنای این سه حوزه است.

اتاق کارآفرینی مدارس:
این طرح ویژه نوجوانان و دانش آموزان دوره متوسطه است. طرح اتاق کارآفرینی مدارس به دنبال آموزش و ترویج کارآفرینی با رویکرد عملی در مدارس است و در قالب آن برنامه‌های مختلف ترویجی، آموزشی و مشاوره‌ای در مدارس اجرا می‌شود.

توان‌افزائی جوانان با رویکرد کارآفرینی:
این طرح ویژه‌ی جوانان صاحب ایده و علاقمند به ایجاد کسب و کار است. این طرح، رویکردی عملی برای ترویج کسب و کار و کارآفرینی در میان دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی بومی و نیز مهارت آموزان فنی و حرفهای دارد و با ‌فرض ضرورت کسب مهارت‌های لازم توسط این افراد برای ورود به بازار کسب و کار و نیز با اتکا به تجارب چندساله بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در شهرهای مختلف طراحی و اجرا شده است.

توسعه جامعه محلی:
این طرح ویژه جوامع محلی به ویژه در مناطق حاشیه نشین است. توسعه جامعه محلی یکی از طرحهایی است که بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در مناطق محروم در دست اجرا دارد و به طور مشخص این طرح از سال ۱۳۹۰ در حاشیه‌نشینهای زاهدان آغاز شد و درحال حاضر در شهر چابهار و بخش دشتیاری در دست اجرا است. طرح توسعه جامعه محلی به دنبال آن است تا با “دارا” کردن جامعه محلی به ویژه زنان و توان‌افزایی آنها، افراد را قادر سازد تا از داراییهایشان (مادی و مهارتی) به نحو بهینه برای توسعه کیفیت زندگی خود استفاده کنند.

حوزه‌های فعالیت بنیاد

 • شرکت نرم افزاری توسن
 • اداره آموزش و پرورش کل
 • اداره آموزش و پرورش
 • بنیاد فرهنگی سپهر قائن
 • موسسه بهار خرمشهر
 • موسسه توسعه پایدار اردیبهشت
 • بانک اقتصاد نوین
 • انجمن نابینایان استان کرمان
 • شرکت توسعه علوی
 • معاونت امور زنان و خانواده
 • اداره حفاظت محیط زیست لرستان
 • صندوق کارآفرینی امید
 • منطقه آزاد اروند
 • منطقه آزاد چابهار
 • اتاق بازرگانی کرمان

حامیان بنیاد