skip to Main Content

بنیاد توسعه کارآفرینی در یک نگاه

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان سازمانی مردم‌نهاد، مستقل، و غیرانتفاعی است که از سال ۱۳۸۴ با هدف ترویج و توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی در بین زنان، جوانان، نوجوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی، همچنین نهادسازی در گستره جغرافیایی ایران با اولویت ترجیحی مناطق کم‌برخوردار (به خصوص سیستان و بلوچستان، خوزستان، و خراسان جنوبی) فعالیت می‌کند. رویکردهای کلیدی بنیاد برای انجام این ماموریت توان‌افزایی، تسهیل‌گری و حمایت‌گری است. بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان برای تحقق این ماموریت از طریق آموزش، پژوهش، مشاوره و ترویج عمل می‌کند

باهم، به خلق جمعی زندگی امیدوار باشیم،

به پیشواز آینده می‌رویم.

درباره بنیاد

(۱۳۷۷)

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در مسیری شکل گرفت که نقطه آغازش، پایان‌نامه‌ای با عنوان «راه‌های توسعه کارآفرینی زنان در ایران» بود.

(۸۱-۱۳۸۰)

یافته‌های حاصل از آن راهگشای گام‌های دیگری شد که در ظرف طرح مطالعاتی و ایجاد نهادهایی نو، پی گرفته شد. طرح ملی ترویج کارآفرینی و توان‌افزایی زنان کارآفرین

(۱۳۸۳)

در خانه پژوهش نواندیش به عنوان یک شرکت خصوصی، تأسیس انجمن زنان کارآفرین همراه با تعدادی از زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین به قصد توسعه ظرفیت مدیریت زنان کارآفرین و ترویج کارآفرینی در جامعه زنان فارغ التحصیل دانشگاهی، مطالعات نهادینه سازی آموزش و مشاوره کارآفرینی در استانها، طرح ترویج و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی در بنادر خرمشهر و آبادان برای جوانان آن دیار در خانه پژوهش نواندیش از جمله مهم‌ترین این گام‌ها بود.

(۱۳۸۴)

تجربه حاصل از طی این مسیر، ضرورت شکل‌گیری نهادی غیردولتی که بتواند در سطح ملی، مروج کارآفرینی در نسل جوان، اعم از زن و مرد باشد را نمایانتر کرد. به همین منظور با تعدادی از کارآفرینان و مدیرانی که دغدغه ترویج و توسعه فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی در سر داشتند، گرد هم آمدیم تا آرمان مشترکمان را با رویکرد شبکه‌ای در سه رکن مفهوم سازی، مدل سازی و نهادسازی از طریق حلقه‌های به هم متصل پژوهش، آموزش، مشاوره و ترویج، بویژه در مناطق کمتر برخوردار به تحقق رسانیم. چنین بود که بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان تولد یافت.

تاریخچه بنیاد

هدف اصلی بنیاد این است که بتواند با همراهی شبکه‌ای فعال از سازمان‌های مردم‌نهاد، تسهیلگران بومی، نهادها و کسب‌وکارهای محلی در جامعه هدف خود از راه توان‌افزایی اقتصادی و اجتماعی زنان، جوانان و نوجوانان به ایجاد کسب‌وکارهای پایدار کمک کرده و در ترویج فعالیت جمعی برای توسعه پایدار موثر باشد.

برای رسیدن به این هدف، ما متعهدیم و باور داریم به:

۱- شفافیت و پاسخگویی در نهادهای مدنی، قبل از هرکس برای خودمان، و سپس مطالبه آن از نهادهای مسئول

۲- حق تمامی اعضا جوامع محلی به ویژه زنان بر کرامت انسانی، عاملیت، دسترسی به منابع و فرصت‌های برابر برای شکوفایی فردی و اجتماعی

۳- حق دسترسی همه افراد جامعه به کار عادلانه و خلاقانه صرف نظر از جنسیت، قومیت، مذهب، تحصیلات رسمی، و توانمندی جسمی و ذهنی

۴- نقش آموزش، مشاوره، تسهیلگری و مهارت‌افزایی در دسترسی به کار

۵- استفاده از شیوه‌های مبتنی بر مشارکت به عنوان شرط توسعه پایدار و عادلانه

۶- استفاده از ظرفیت‌های موجود محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

۷- تبیین تقسیم کار ملی در فرایند توسعه، و ایجاد پیوند با نهادهای قانونی، دولتی، خصوصی، تشکل‌های حرفه‌ای، و جامعه مدنی

۸- توجه به پشتوانه نظری و به کارگیری مدل‌های قابل اجرا برای مدیریت، ساماندهی، نهادسازی و پژوهش

اهداف و ارزش‌ها

توسعه جامعه محلی:

طرح توسعه جامعه محلی از سال ۱۳۹۰ با رویکرد توسعه جماعت‌محور در مناطق حاشیه‌ای آغاز شد. این طرح بر توسعه درون‌زا و توان‌افزایی اجتماعی و اقتصادی زنان و مشارکت جوامع محلی تاکید دارد. گام‌های ابتدایی با تشکیل گروه‌های خودیار زنان و تشکیل صندوق‌های پس‌انداز خرد برداشته می‌شود. سپس با اتکا به ظرفیت‌های بومی از یک سو، و انگیزه و توانایی زنان محلی از سویی دیگر کسب‌وکار گروهی شکل می‌گیرد. آموزش مهارت‌های اجتماعی و حرفه‌ای به جامعه هدف به توسعه ظرفیت فردی و اجتماعی افراد انجامیده و در نهایت این افراد کیفیت زندگی خود و اجتماع‌شان را بهبود می‌بخشند. ایجاد نهادهای محلی با محوریت زنان بومی از اهداف اصلی طرح توسعه جامعه محلی است که خانه هدی زاهدان نمونه موفق آن است. این طرح از سال ۱۳۹۰ در محله شیرآباد شهر زاهدان، از ۱۳۹۶ در محله کمب چابهار، و از سال ۱۳۹۸ در روستای سرحانیه خرمشهر در دست اجراست.

تسهیلگران معیشت پایدار:

طرح یادگیری مشارکتی تسهیلگران معیشت پایدار ابتکار بنیاد توسعه کارآفرینی در آموزش اجتماع محور آنلاین در مواجهه با همه‌گیری کووید-۱۹ است. این طرح یک دوره جامع آموزش‌های نگرشی -مهارتی در حوزه تسهیلگری، توسعه جماعت‌محور و توسعه پایدار با رویکرد کسب‌وکارهای گروهی، محلی، و … است.

این دوره فشرده آنلاین که شامل کارگاه‌های آموزشی، تمرین‌های فردی و گروهی، و تعامل و شبکه‌سازی است، برای توان‌افزایی تسهیلگران و نهادهای محلی جهت ارتقاء کمی و کیفی پروژه‌هایی که اختصاصا در حوزه معیشت پایدار تعریف می‌شوند، طراحی و اجرا شده است. شرکت‌کنندگان این پروژه عمدتا در سه استان خراسان جنوبی، خوزستان و سیستان و بلوچستان هستند.

اتاق کارآفرینی مدارس:

طرح اتاق کارآفرینی مدارس درسال ۱۳۸۹ و پس از بازدید جمعی از هیات مدیره بنیاد به همراه مدرسه‌سازان از شهرستان قائنات و در راستای ترویج روحیه کسب‌وکار و کارآفرینی بین دانش‌آموزان در کنار تحصیل و مهارت‌آموزی شکل گرفته‌است.

این طرح با محوریت معلمان، نهادهای محلی، و تسهیلگران بومی به ترویج مفهوم کارآفرینی در مدارس می‌پردازد. در مسیر اجرای طرح آموزش‌ها، دستورالعمل، شیوه‌نامه‌های اجرایی در اختیار معلمان قرار می‌گیرد. سپس معلمان درس کارآفرینی یا کار و فناوری آموزش‌ها را به دانش‌آموزان ارائه و فعالیت‌های طرح را همراه آنها اجرا می‌کنند.

اتاق کارآفرینی مدارس تاکنون در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، مازندران، یزد، البرز و تهران اجرا شده‌است.

توان‌افزائی جوانان:

طرح توان‌افزایی جوانان پاسخ به یک مساله اجتماعی در حوزه کسب‌وکار است. جوانان مستعد صاحب ایده یا صاحب کسب‌وکارهای نوپایی به ویژه در میان زنان و جوانان مناطق کم‌برخوردار هستند که منابع، دانش و اطلاعات لازم برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکار خود را ندارند. بنیاد با آگاهی نسبت به این مسئله از سال ۱۳۹۰ طرح را تعریف و آن را از راه آموزش، مشاوره و فعالیت‌های ترویجی اجرا کرده‌است.

هدف طرح آگاه‌سازی و آشنایی عمومی جوانان با مفاهیم کسب‌وکار و کارآفرینی، فرصت‌های مناطق خود، فرآیند شکل‌گیری کسب‌وکار، همچنین کشف استعدادها و پرورش ایده‌های نو و در نهایت توسعه کسب‌وکارهای پایدار است.

طرح توان‌افزایی جوانان تاکنون در استان‌های کرمان، خوزستان، لرستان، سیستان و بلوچستان، و تهران، همچنین از سال ۱۳۹۶ با عنوان «طرح ملی مسیر کسب‌وکار من» در کل کشور اجرا شده‌است.

طرح‌های جاری

نهادهایی که بنیاد توسعه کارآفرینی در شکلگیری و توسعه آنها نقش داشته است:

خانه هدی (سیستان و بلوچستان)، موسسه بهار خرمشهر (خوزستان)، بنیاد توسعه فرهنگی سپهر (خراسان جنوبی)

همکاران، کارفرمایان، حامیان مالی:

سازمان‌های محلی و بومی:

موسسه توسعه پایدار اردیبهشت، جمعیت هم‌اندیشان برتر، موسسه فرهنگی مذهبی بیت الزهرای طبس، خانه سازمان‌های مردم نهاد خوزستان، جمعیت زنان کارآفرین سبزخوزستان

سازمان‌های مردم‌نهاد ملی و مرکزی:

موسسه خیریه نورالنبی، جامعه نیکوکاری ابرار، انجمن ملی زنان کارآفرین، مجموعه فرهنگی آیتی، موسسه پویا، انجمن یاران دانش و مهر، کارگاه فیلم کارا – کارستان، موسسه خیریه محک، مهر پیمان، خیریه سحاب رحمت

سازمان‌های دولتی:

وزارت آموزش و پرورش، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان محیط زیست لرستان، صندوق کارآفرینی امید، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، شهرداری چابهار، شورای شهر زاهدان، شهرداری زاهدان، صندوق کارآفرینی امید زاهدان، سازمان فنی حرفه‌ای استان سیستان و بلوچستان، کمیته امداد زاهدان، دانشگاه کردستان، وزارت امور خارجه، امور بین‌الملل معاونت زنان و امور خانواده

بخش خصوصی:

شرکت توسن تکنو، بانک اقتصاد نوین، شرکت توسعه علوی، اتاق بازرگانی کرمان، دیجی کالا، گل گهر سیرجان، فولاد طبرستان، شرکت مشاوران مدیریت سپهراندیش، هنرستان علم و صنعت کرج، شرکت آرین رشدافزا، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، انتشارات آریاناقلم

سازمان‌هایی که بنیاد توسعه کارآفرینی عضو آنهاست:

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران، شبکه هاسب؛ شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل

سازمان‌های بین‌المللی:

Sister in charge NGO، Sasakawa Peace Foundation، سفارت فنلاند، Cawtar NGO، International Women & Family Foundation(IWFF)، unidoسازمان توسعه صنعتی ملل متحد، سفارت سوئد، Women Entrepreneur Network Association (WENA)

 

 

 

نهادهای همراه بنیاد

بنیاد در آیینه رسانه‌ها