skip to Main Content

بنیاد توسعه کارآفرینی در یک نگاه

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان سازمانی مردم‌نهاد، مستقل، و غیرانتفاعی است که از سال ۱۳۸۴ با هدف ترویج و توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی در بین زنان، جوانان، نوجوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی، همچنین نهادسازی در گستره جغرافیایی ایران با اولویت ترجیحی مناطق کم‌برخوردار (به خصوص سیستان و بلوچستان، خوزستان، و خراسان جنوبی) فعالیت می‌کند. رویکردهای کلیدی بنیاد برای انجام این ماموریت توان‌افزایی، تسهیل‌گری و حمایت‌گری است. بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان برای تحقق این ماموریت از طریق آموزش، پژوهش، مشاوره و ترویج عمل می‌کند

باهم، به خلق جمعی زندگی امیدوار باشیم،

به پیشواز آینده می‌رویم.

درباره بنیاد

داستان شکل‌گیری بنیاد از فعالیت و گفتگو در انجمن زنان کارآفرین شروع شد. درک نیاز و خلا وجود یک نهاد مستقل و غیردولتی که بتواند در سطح ملی در حوزه کسب‌وکار و برای عدالت اقتصادی و  اجتماعی فعالیت کند به تشکیل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد با شماره ثبت ۱۹۰۱۶ در آبان ۱۳۸۴ انجامید.

از ابتدای راه، بنیاد به ضرورت ارزش‌های مبتنی بر نهادسازی و کارآفرینی باور داشته و فعالیت‌های ترویجی و پژوهشی در این زمینه را در مرکز توجه خود قرار داده است. در عمل، بنیاد با آگاهی به چالش‌های اقتصادی و ساختاری کنونی، توان‌افزایی اجتماعی و استقلال اقتصادی زنان و جوانان را با رویکردهای کارآفرینی و مشارکتی هدف خود قرار می‌دهد.

بنیاد در این مسیر و طی طرح‌های متفاوت توانسته به زنان و جوانان، به ویژه در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای، کمک کند فرصت‌های پیرامونشان را کشف کنند، تمایلات و استعدادهای خود را دریابند، به ایده‌های تازه بیندیشند، ظرفیت‌های خود را توسعه دهند و بالاخره در مسیری گام بردارند که زندگی خود و اجتماع‌شان را در آینده‌ای نزدیک و یا کمی دورتر بهبود بخشند.

بنیاد طی سال‌ها فعالیت‌ در این مسیر موفق به کسب مقام مشورتی سازمان ملل نیز شده‌است؛ مقامی که به بنیاد این امکان را می‌دهد که در زمینه‌های مسائل زنان و توسعه، و کسب و کار وکارآفرینی مورد مشورت این سازمان قرار گیرد.

تاریخچه بنیاد

هدف اصلی بنیاد این است که بتواند با همراهی شبکه‌ای فعال از سازمان‌های مردم‌نهاد، تسهیلگران بومی، نهادها و کسب‌وکارهای محلی در جامعه هدف خود از راه توان‌افزایی اقتصادی و اجتماعی زنان، جوانان و نوجوانان به ایجاد کسب‌وکارهای پایدار کمک کرده و در ترویج فعالیت جمعی برای توسعه پایدار موثر باشد.

برای رسیدن به این هدف، ما متعهدیم و باور داریم به:

۱- شفافیت و پاسخگویی در نهادهای مدنی، قبل از هرکس برای خودمان، و سپس مطالبه آن از نهادهای مسئول

۲- حق تمامی اعضا جوامع محلی به ویژه زنان بر کرامت انسانی، عاملیت، دسترسی به منابع و فرصت‌های برابر برای شکوفایی فردی و اجتماعی

۳- حق دسترسی همه افراد جامعه به کار عادلانه و خلاقانه صرف نظر از جنسیت، قومیت، مذهب، تحصیلات رسمی، و توانمندی جسمی و ذهنی

۴- نقش آموزش، مشاوره، تسهیلگری و مهارت‌افزایی در دسترسی به کار

۵- استفاده از شیوه‌های مبتنی بر مشارکت به عنوان شرط توسعه پایدار و عادلانه

۶- استفاده از ظرفیت‌های موجود محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

۷- تبیین تقسیم کار ملی در فرایند توسعه، و ایجاد پیوند با نهادهای قانونی، دولتی، خصوصی، تشکل‌های حرفه‌ای، و جامعه مدنی

۸- توجه به پشتوانه نظری و به کارگیری مدل‌های قابل اجرا برای مدیریت، ساماندهی، نهادسازی و پژوهش

اهداف و ارزش‌ها

توسعه جامعه محلی:

طرح توسعه جامعه محلی از سال ۱۳۹۰ با رویکرد توسعه جماعت‌محور در مناطق حاشیه‌ای آغاز شد. این طرح بر توسعه درون‌زا و توان‌افزایی اجتماعی و اقتصادی زنان و مشارکت جوامع محلی تاکید دارد. گام‌های ابتدایی با تشکیل گروه‌های خودیار زنان و تشکیل صندوق‌های پس‌انداز خرد برداشته می‌شود. سپس با اتکا به ظرفیت‌های بومی از یک سو، و انگیزه و توانایی زنان محلی از سویی دیگر کسب‌وکار گروهی شکل می‌گیرد. آموزش مهارت‌های اجتماعی و حرفه‌ای به جامعه هدف به توسعه ظرفیت فردی و اجتماعی افراد انجامیده و در نهایت این افراد کیفیت زندگی خود و اجتماع‌شان را بهبود می‌بخشند. ایجاد نهادهای محلی با محوریت زنان بومی از اهداف اصلی طرح توسعه جامعه محلی است که خانه هدی زاهدان نمونه موفق آن است. این طرح از سال ۱۳۹۰ در محله شیرآباد شهر زاهدان، از ۱۳۹۶ در محله کمب چابهار، و از سال ۱۳۹۸ در روستای سرحانیه خرمشهر در دست اجراست.

اتاق کارآفرینی مدارس:

طرح اتاق کارآفرینی مدارس درسال ۱۳۸۹ و پس از بازدید جمعی از هیات مدیره بنیاد به همراه مدرسه‌سازان از شهرستان قائنات و در راستای ترویج روحیه کسب‌وکار و کارآفرینی بین دانش‌آموزان در کنار تحصیل و مهارت‌آموزی شکل گرفته‌است.

این طرح با محوریت معلمان، نهادهای محلی، و تسهیلگران بومی به ترویج مفهوم کارآفرینی در مدارس می‌پردازد. در مسیر اجرای طرح آموزش‌ها، دستورالعمل، شیوه‌نامه‌های اجرایی در اختیار معلمان قرار می‌گیرد. سپس معلمان درس کارآفرینی یا کار و فناوری آموزش‌ها را به دانش‌آموزان ارائه و فعالیت‌های طرح را همراه آنها اجرا می‌کنند.

اتاق کارآفرینی مدارس تاکنون در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، مازندران، یزد، البرز و تهران اجرا شده‌است.

توان‌افزائی جوانان:

طرح توان‌افزایی جوانان پاسخ به یک مساله اجتماعی در حوزه کسب‌وکار است. جوانان مستعد صاحب ایده یا صاحب کسب‌وکارهای نوپایی به ویژه در میان زنان و جوانان مناطق کم‌برخوردار هستند که منابع، دانش و اطلاعات لازم برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکار خود را ندارند. بنیاد با آگاهی نسبت به این مسئله از سال ۱۳۹۰ طرح را تعریف و آن را از راه آموزش، مشاوره و فعالیت‌های ترویجی اجرا کرده‌است.

هدف طرح آگاه‌سازی و آشنایی عمومی جوانان با مفاهیم کسب‌وکار و کارآفرینی، فرصت‌های مناطق خود، فرآیند شکل‌گیری کسب‌وکار، همچنین کشف استعدادها و پرورش ایده‌های نو و در نهایت توسعه کسب‌وکارهای پایدار است.

طرح توان‌افزایی جوانان تاکنون در استان‌های کرمان، خوزستان، لرستان، سیستان و بلوچستان، و تهران، همچنین از سال ۱۳۹۶ با عنوان «طرح ملی مسیر کسب‌وکار من» در کل کشور اجرا شده‌است.

طرح‌های جاری

 • خانه هدی زاهدان
 • بنیاد فرهنگی سپهر قائن
 • موسسه بهار خرمشهر
 • موسسه توسعه پایدار اردیبهشت
 • شرکت نرم افزاری توسن
 • اداره آموزش و پرورش
 • بانک اقتصاد نوین
 • انجمن نابینایان استان کرمان
 • شرکت توسعه علوی
 • معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
 • اداره حفاظت محیط زیست لرستان
 • صندوق کارآفرینی امید
 • منطقه آزاد اروند
 • منطقه آزاد چابهار
 • اتاق بازرگانی کرمان

نهادهای همراه بنیاد