skip to Main Content
  حمایت

زنان سوزن‌دوز: از حاشیه به مرکز

گزارشی از پایان‌نامه دکتری عطیه اشتری در دانشگاه ممفیس امریکا در مورد «خانه هدی» زاهدان بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان روز سه‌شبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ میزبان ششمین نشست از مجموعه نشست‌های توان‌افزایی جوامع محلی با عنوان «قوی‌تر در میدان»…

ادامه خبر...