skip to Main Content
  حمایت

بنیاد در فروردین

بنیاد و دورکاری! قرنطینه و فاصله‌گذاری فیزیکی فعالیت‌های سازمان بنیاد را تعطیل نکرد. در این مدت ساختارهای الکترونیکی را تقویت، و شیوه‌های مدیریت پروژه و ارتباط سازمانی مجازی را امتحان کردیم. همچنین سعی کردیم علاوه بر تعریف فعالیت­‌های جدید برای…

ادامه خبر...