skip to Main Content
  حمایت
گزارش عملکرد بنیاد در سال ۱۴۰۰

گزارش عملکرد بنیاد در سال ۱۴۰۰

شرح دقیق فعالیت‌های بنیاد توسعه کارآفرینی و پروژه‌های آن را در سال ۱۴۰۰ می‌توانید از لینک زیر دانلود کنید. همچنین یادداشت‌هایی نوروزی از فیروزه صابر، دکتر وطن پرست، و کلثوم بزی درباره امید اجتماعی، رویکرد اجتماع‌محور در توسعه محلی و فعالیت آموزشی با کودکان و نوجوانان در این فایل قابل دسترس هستند.

گزارش عملکرد بنیاد توسعه کارآفرینی در ۱۴۰۰