skip to Main Content
  حمایت
طرح توسعه جامعه محلی زابل در مسیر توان‌افزائی و هم‌افزائی + تصویر

طرح توسعه جامعه محلی زابل در مسیر توان‌افزائی و هم‌افزائی + تصویر

از دی ماه سال گذشته و با ورود بنیاد به زابل برای اجرای پروژه توسعه جامعه محلی زابل و با رویکرد توان‌افزائی زنان، تا کنون دو گروه خودیار از زنان محلات حاشیه‌نشین زابل تشکیل شده است. (منظور از گروه خودیار تعدادی از زنان ساکن محله است که علاقمند به ایجاد کسب‌وکار و آموزش هستند و در کنار هم قرار گرفته‌اند.)

بنیاد بعد از تشکیل گروه‌های زنان با انجام نیاز سنجی آموزشی، لیستی از آموزش‌های اجتماعی و فنی را برای این گروه‌ها تدارک دید. هم‌چنین این دوگروه با همیاری یکدیگر صندوق پس انداز خرد تشکیل داده‌اند که در کنار هم برای رشد کسب وکار جمعی خود پس انداز کنند.

در این بین، اعضای یکی از گروه‌ها با توجه به ظرفیت یکی از اعضای گروه، آموزش سیاه‌دوزی را در کنار هم آغاز کرده‌اند. هنر سیاه‌دوزی یکی از هنرهای اصیل منطقه سیستان است و این گروه قصد دارد در حوزه تولیدات صنایع دستی سیاه دوزی فعالیت کند. گروه دیگر نیز هنر سوزن‌دوزی را برای کسب‌وکار جمعی خود انتخاب کرده است.

امید است با ارائه آموزش‌های اجتماعی، کسب‌وکاری و فنی به این گروه‌ها بتوان زنان علاقمند و دارای انگیزه این دو گروه را در مسیر توان‌افزائی و ایجاد کسب‌وکار گروهی و رسیدن به درآمد پایدار یاری رساند. این مسیر پرپیچ و خم اما روشن است، امید است بتوان با همراهی حامیان بنیاد این زنان را در مسیر پیش رو یاری رساند.

سفر زابل

توسعه جامعه محلی

سفر زابل

توسعه جامعه محلی

سفر زابل

توسعه جامعه محلی

سفر زابل

توسعه جامعه محلی

سفر زابل

توسعه جامعه محلی

سفر زابل

توسعه جامعه محلی

سفر زابل

توسعه جامعه محلی