skip to Main Content
  حمایت
گزارش تصویری دومین نشست توسعه جامعه محلی

گزارش تصویری دومین نشست توسعه جامعه محلی

 

خلاصه ای از سخنان دکتر رضا امیدی و دکتر زهرا رهایی در دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی توسعه جامعه محلی. محور سخنان دکتر امیدی «ابهام و الزام‌های رابطه ملی و منطقه‌ای در سیاست‌گذاری اجتماعی» و محور سخنان دکتر رهایی «جایگاه توسعه جامعه محلی در برنامه‌های توسعه ملی» بود.
ادامه بحث را در نشست تیر ماه ادامه خواهیم داد.