skip to Main Content
  حمایت

الگوهایی که کسب و کارهای سال ۲۰۲۱ و فراتر از آن را تعریف خواهند کرد

الگوهایی که سال 2021 و فراتر از آن را تعریف خواهند کرد همه­‌گیری کووید-19 جهان را تغییر داده و آثار آن پابرجا باقی خواهد ماند. در این­ گزارش به عواملی پرداخته می­‌شود که رهبران کسب‌­وکار در حالی که برای این هنجار بعدی آماده می­‌شوند، باید آن را در ذهن داشته باشند. کوین اسنیدر و شوبام سینگال منتشر شده توسط شرکت مشاوره مکینزی و شرکا ژانویه 2021، ترجمه در بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان
ادامه خبر...