skip to Main Content
  حمایت

فراخوان تامین مالی جمعی: همراه کسب‌وکار زنان زابل باشیم

روستای دهنو و زیارت جهانتیغ یکی از روستاهای واقع در بخش سیستان استان سیستان و بلوچستانه، روستایی نزدیک زابل و در شمال شرقی شهرستان نیمروز. روستایی که  مردمانش روزگارانی نه چندان دور از طریق کشاورزی و دامپروری معیشت داشتند، روستای…

ادامه خبر...