skip to Main Content
  حمایت
بنیاد، آموزش مدرن و معلمانی دغدغه‌مند

بنیاد، آموزش مدرن و معلمانی دغدغه‌مند

هم‌زی: توان‌افزایی جمعی اقتصادی و اجتماعی زنان در جوامع محلی؛ این بهترین مشروح برای توصیف فعالیت‌های بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان (هم‌زی) است. بنیاد هم‌زی با پیگیری روش توان‌افزایی و با نگرش جماعت‌گرایانه قصد دارد تا زنان را در جوامع محلی، به خصوص در جوامعی که با آسیب‌های اجتماعی بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، به سطحی از توانمندی اقتصادی و اجتماعی برساند تا این زنان بتوانند به‌صورت جمعی برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود تواناتر از قبل بشوند و این‌گونه چرخ اقتصاد خانواده در این مناطق بچرخد و هم از منظر اجتماعی بتوانند نقش شهروندی خود را ایفا کنند. این هدف کلان بنیاد برای فعالیت در جوامع محلی است اما فعالیت بنیاد به نتایجی فراتر از هدف کلانش هم منتج شده است.

بنیاد در مسیر نیل به اهدافش، از حضور مدرسان و معلمان با دانش و توانمندی بهره برده است که بی چشم‌داشت مادی، وقت و علم خود را صرف بهبود زیست اقتصادی و اجتماعی زنان در مناطق کم‌تر برخوردار کرده‌اند، معلمانی که در کنار توان‌افزایی نیروهای تسهیلگر و ستادی بنیاد و همین‌طور زنان حاضر در جوامع محلی، متدهای مدرن آموزش را هم مشق کرده‌اند، متدها و روش‌هایی که در سطح دنیا و حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز به عنوان آموزش آلترناتیو در کنار شیوه آموزش سنتی که هنوز مسلط است، مطرح هستند و در واقع، متدهایی بسیار مدرن به حساب می‌آیند. آموزش گروهی که طی آن افراد مختلف می‌توانند با محوریت مدرس، با هم ارتباط بگیرند و به رشد یکدیگر کمک کنند، یکی از این روش‌ها است. آموزش غیر وابسته نیز نوعی از آموزش است که موجب می‌شود تا افراد در کنار فراگیری موضوعات مطروحه در کارگاه‌ها و کلاس‌های جمعی، حوزه علاقه و توانمندی خود را کشف کرده و با نظارت مدرس، دانش خود را در آن حوزه عمیق کنند. ترکیبی از روش‌های فوق، آن‌چیزی است که مدرسان بنیاد از آن در هر دو بستر آموزش حضوری و استفاده از بستر آنلاین بهره می‌برند و این‌گونه، فارغ از توانمند کردن نیروهای بنیاد، تسهیلگران و جامعه هدف پروژه‌های بنیاد، به بسط و گسترش انواع آموزش‌های مدرن در ایران نیز کمک می‌کنند.

این مسیر آموزشی که توسط بنیاد پیموده شده است به هیچ وجه ممکن نبود مگر با کمک و حضور فعالانه معلمانی که دغدغه ایران، پررنگ‌ترین نقطه اشتراک میان آن‌هاست.

ما از طرف بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان (هم‌زی) روز معلم را به ایشان تبریک می‌گوییم.