skip to Main Content
  حمایت
چند دقیقه با معضلات جذب و نگهداشت نیروی داوطلب

چند دقیقه با معضلات جذب و نگهداشت نیروی داوطلب

ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱، بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان طی نشستی از آخرین کتابی که به کوشش فعالان و کارشناسان این بنیاد تألیف و تدوین شده است، رونمایی کرد. کتاب «جذب و نگهداشت سرمایه انسانی داوطلب در سازمان‌های مردم‌نهاد» براساس پژوهشی که در سال ۱۳۹۱ انجام گرفته و با تهیه بیش از ۸۰ مصاحبه عمیق از مدیران و داوطلبان ۱۵ سازمان مردم‌نهاد، تدوین شده است و به چالش‌های مربوط به حوزه ترغیب و تعامل با داوطلبان پرداخته است.

در نشست رونمایی از این کتاب، مدیران، فعالان، مشاوران و داوطلبان سازمان‌های مردم‌نهاد مختلفی حضور داشتند که در خلال آن در رابطه با موضوع کتاب، صحبت کردند. بنیاد هم‌زی با سه تن از این فعالان، گفت‌وگویی تصویری انجام داده است و از آن‌ها پرسیده که طی این سال‌ها، ویژگی‌های مربوط به جذب و نگهداشت نیروهای داوطلب چه تغییراتی کرده است؟