skip to Main Content
  حمایت
بنیاد در بهمن

بنیاد در بهمن

تسهیلگران معیشت پایدار:

اجرای دوره یادگیری مشارکتی در بهمن ماه با ارائه ۳۲ ساعت آموزش برای ۷۱ نفر در قالب ۸ نشست و ۱۰ فعالیت گروهی برای گروه اول و دوم برگزار شده است. موضوع نشست‌های برگزار شده در این ماه حول محور تسهیلگری در توسعه پایدار معیشت محلی شامل توسعه جماعت محور، برنامه‌ریزی جماعت محور، نیازسنجی و مسئله‌یابی در اجتماع محلی، نقش کسب‌وکار اجتماعی در توسعه جماعت محور و توسعه پایدار بود. دو نشست پایانی این ماه به مباحث بخش سوم و پایانی دوره با محوریت تسهیلگری در حوزه کسب و کار اختصاص یافت. در عین انجام اقدامات مربوط به پایش و ارزیابی پروژه، کارنامه ارزیابی عملکرد (شماره ۱) فراگیران در ابتدای این ماه در اختیار ایشان قرار گرفت تا بدین وسیله تصویر روشنی از کیفیت و کمیت مشارکت خود در فرآیند برگزاری دوره بصورت فردی و گروهی داشته باشند. این دوره با برگزاری ۴ نشست دیگر در اسفند ماه پی گرفته خواهد شد.

توسعه فردی و اجتماعی جوانان و نوجوانان زاهدان:

بعد از فعالیت‌های مربوط به کارورزی تابستان و فعالیت‌های مربوط به متقاضیان کنکور ۱۴۰۰، طرح توسعه فردی و اجتماعی نوجوانان و جوانان زاهدان، به مرحله اجرای فعالیت‌های مربوط به بخش توسعه مهارت‌های فردی رسیده است. در ادامه نیز فعالیت‌های مربوط به بخش مهارت‌های کسب‌وکار برنامه‌ریزی شده و اجرایی خواهد شد.

گفتگوهای #کار_ما:

گفتگوهای زنده اینستاگرامی هم ادامه دارند و این بهمن میزبان دکتر سعید مدنی و کاظم متولی بودیم و درباره آموزش اجتماع محور آنلاین در مسیر توان افزایی تسهیلگران محلی صحبت کردیم.

می‌توانید این گفتگوها را در صفحه اینستاگرام ما نگاه کنید.

www.instagram.com/foundationed