skip to Main Content
  حمایت
انتشار ویژه‌نامه نشست‌های توسعه جامعه محلی

انتشار ویژه‌نامه نشست‌های توسعه جامعه محلی

بنیاد توسعه‌ کارآفرینی زنان و جوانان، در ادامه‌ فعالیت‌های هفده‌ساله‌ خود، تلاش کرد در سال ۱۴۰۱، اهداف زیر را در قالب برگزاری سلسله نشست‌هایی تخصصی، محقق کند: آشنایی بیشتر و عمیق‌تر با ادبیات حوزه‌های توسعه، توسعه جوامع محلی، توان‌افزایی و تسهیلگری معیشت پایدار، به روز شدن دانش بنیاد در زمینه توسعه جامعه‌ محلی و پیوند میان مبانی نظری و انباشت تجربه‌های میدانی جهت اجرای بهتر در میدان و مداخله‌ محلی. در کنار این اهداف کلی، این سلسله نشست‌ها به عنوان بستری جهت هم‌افزایی و انتقال تجربه در حوزه توسعه‌ جامعه‌ محلی در میان علاقمندان و فعالان این حوزه‌ها، مقدمه‌ای جهت تشکیل گروه‌های تخصصی متشکل از مشاورین حوزه‌های توسعه جامعه‌ی محلی جهت غنا بخشیدن و به روزرسانی طرح‌های توسعه جامعه محلی بنیاد و همچنین تولید محتوای تحلیلی در حوزه توسعه جامعه محلی در نظر گرفته شد. ویژه‌نامه حاضر به گزارش این نشست‌ها اختصاص دارد.

مشق توانمندی؛ ویژه‌نامه داخلی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

تابستان ۱۴۰۲

واحد توسعه و پژوهش

با گفتارهایی از: کمال اطهاری، رضا امیدی، کریستابل پی‌جی، زهرا رهایی، محمد تقی شریعتی، فیروزه صابر، حسن طایی، پویا علاءالدینی و احمد میدری

 

این ویژه‌نامه را از اینجا دانلود کنید.