skip to Main Content
  حمایت

بنیاد در شهریور

بنیاد توسعه کارآفرینی هر ماه گزارش فعالیت در طرح های توسعه جامعه محلی، توان افزایی زنان و جوانان با رویکرد کسب و کار، و آموزش تسهیلگران بومی را در وب سایت خود قرار می دهد.
ادامه خبر...

سلسله وبینارهای استمرار کسب و کارهای خرد و کوچک

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان سلسله وبینارهای استمرار کسب و کارهای خرد در بحران کرونا را با حمایت دیجی‌کالا برگزار می‌کند. هرچند بحران اقتصادی حاصل از شیوع بیماری کرونا یک بحران جهانی است که ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی…

ادامه خبر...

بنیاد در خرداد

از خرداد این آخرین ماه بهار استفاده کردیم تا علاوه بر تکمیل و بازبینی استراتژی‌های سالانه بنیاد و انطباق پروژه‌ها با شرایط ویژه کرونایی، اهداف و ارزش‌های بنیاد را بازنویسی کنیم و نگاه‌مان به همکاری داوطلبانه در بنیاد را مکتوب…

ادامه خبر...

بنیاد در بهمن‌ماه

توسعه جامعه محلی: خانه­‌ای برای خانه هدی آذر ماه امسال بود که تعدادی از حامیان و همراهان همیشگی بنیاد به زاهدان سفر و از خانه هدی بازدید کردند در همین سفر یکی از همراهان بنیاد ابزار تمایل کرد یک مکان…

ادامه خبر...